MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in het DNA van ons bedrijf. Al sinds de oprichting zijn wij begaan met onze omgeving, zowel gelet op People, Planet en Profit. Maatschappelijke vraagstukken dagen ons voortdurend uit om kritisch naar onze eigen processen te kijken. Hoe dragen wij bij aan de drie P’s? Wij vertellen je een transparant verhaal, want ook dát is MVO.

People: mensen maken ons bedrijf

Medewerkers, leveranciers, klanten… Mensen maken ons bedrijf. Daar staat wat tegenover. Medewerkers krijgen bij ons waar ze recht op hebben. Niet alleen met het oog op een eerlijke beloning en inkomen, maar ook op het gebied van respect en (sociale) voorzieningen. Bijzonder alert zijn wij ten opzichte van arbeidsomstandigheden bij onze toeleveranciers. Daarom zijn wij aangesloten bij BSCI, een internationale gedragscode, gericht op het verbeteren van arbeids- en milieuomstandigheden in de toeleveringsketen. Daarnaast steunen wij al jaren het Ronald McDonald Huis, diverse lokale (sport)verenigingen en zijn wij al sinds 1946 sponsor van Bloemencorso Bollenstreek.

Planet: eco-innovatie

Wij ondernemen verschillende activiteiten om onze impact op de omgeving te minimaliseren. MVO daagt ons uit om kritisch naar onze producten te kijken. Verpakkingen worden met een kritische blik bekeken vanuit milieuoogpunt. Terecht of niet, wij zien het als onze taak om hierover duidelijke informatie te geven.
Daarom hebben wij geïnvesteerd in een eigen onderzoekscentrum, The LCA Centre. Hier bepalen wij de milieu-impact van onze verpakkingen en disposables volgens de LCA-methode. Inzicht in deze gegevens helpt ons om op zoek te gaan naar alternatieve producten met een lagere milieu-impact. Zo is bijvoorbeeld de verpakkingslijn Bright® ontstaan. Bright® is aantoonbaar minder milieubelastend. Onze wetenschappelijke aanpak wordt ondersteund door Natuur & Milieu.

Profit: gezonde winst
Het behalen van een gezonde winst is noodzakelijk voor de continuïteit van onze onderneming en levert een solide basis voor ons MVO-beleid. Andersom draagt duurzaamheid bij aan onze winstdoelstellingen. Alles draait om de juiste balans tussen financiën en de belangen van mens en milieu.
Het nastreven van ‘goed werkgeverschap’, stimuleert de betrokkenheid van onze medewerkers. De keuze voor gerespecteerde leveranciers geeft garantie voor een goede kwaliteit van onze producten. Het aanbieden van duurzame verpakkingsoplossingen, bijvoorbeeld door een betere bescherming tegen bederf of door het realiseren van materiaalreductie, kan voor de klant en voor ons, ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief aantrekkelijk zijn. Energiebesparing en het zuinig omgaan met grondstoffen resulteren in directe kostenbesparingen.